Võõrvõim oli iseendaga kimpus (1)

Vahetult pärast II maailmasõja lõppu valitses Saaremaal korralik segadus. Kohalikud võimukandjad andsid üllatavalt ausalt Tallinna ülemustele aru, et nad ei suuda olukorda kohapeal kontrolli all hoida.

Kohaliku parteijuhi Bersini arhiivis säilinud aruannetest Tallinna ülemustele saab lugeda üllatavalt ausaid kirjeldusi sellest, kuidas ühelt poolt marodööritsesid sõjaväelased, teiselt poolt ...