Pool sajandit tagasi asutati VRV Saaremaa osakond

PÄRAST ENNISTAMIST: 1984. aastal, pärast restaureerimist nägi maja välja niisugune nagu seda praegugi näha saame.

Jaan Mitt

“1968. aasta 12. veebruaril võeti vastu otsus Vabariikliku Restaureerimisvalitsuse Saaremaa osakonna loomiseks, kuna siin oli väga palju lagunenud ja lagunemisohus arhitektuuriväärtusi, millele keegi erilist tähelepanu ei pööranud,” meenutab Jaan Mitt, kelle vabariiklik restaureerimisvalitsus suunas mandrilt mere taha uut osakonda looma.

Aastakümneid kultuurimälestiste kaitse...