Vastuolulise vallajuhi tume pool

KIHELKONNA PRITSUMEHED: Konstantin Sepp (ülemises reas vasakult esimene) kuulus Kihelkonna Vabatahtlikusse Tuletõrje Ühingusse.
Tõnu Värsi ja Luule Tammeoru fotokogu

Miks lahkus Kihelkonna vallavanem Konstantin Sepp 1939. aasta kevadel ametist ja tõi sellega kaasa aasta aega kestnud valitsuskriisi? Vastus võib peituda Kuressaare kriminaalpolitsei komissari salajases ettekandes 17. märtsist 1939. Kunagist Kihelkonna piirirajooni ülemat ja vallavanemat Konstantin Seppa (1895–1941) on Saaremaa ajalooallikates kirjeldatud üheaegselt nii punavõimu ohvri kui ka ka...