Saarlased tahavad teha sadu vee- ja reoveesüsteeme (1)

Riigi ja valla toetusega soovib sel aastal oma majapidamisse kaevu, kanalisatsioonisüsteemi või juurdepääsuteed rajada ligi 200 Saaremaa ja Muhu peret.

Nn hajaasustuse programmi esitati nädala eest lõppenud tähtajaks Saaremaal kokku 164 taotlust, mis jaotuvad Ida- ja Lääne-Saaremaa peale vastavalt 66 ja 98.

Idapool on suurem huvi kanalisatsioonisüsteemi rajamise vastu (38 taotlust), kaevu jaoks küsis toetust 25 peret ja tee rajamiseks kolm. Lääne-Saaremaal oli veehuvilisi 43, reoveesüsteemist huvitatuid 50 ja juurdepääsutee rajamise toetust küsiti viies taotluses. Üldse pole taotletud raha autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Varasemail aastail on rohkem toetust küsitud just veevärgi rajamiseks ja kanalisatsiooni väljaehitamine on edasi lükatud. Üks põhjusi on see, et kui varem on majapidamisse rajatud betoneeritud mahuti, siis nüüd tahetakse välja ehitada nõuetekohane biopuhastiga imbväljak.

Vallavalitsuse arenduse peaspetsialistid Tiina Orav ja Maire Käärid käisid teenuskeskustes elanikke nõustamas ning huvi oli suur ja taotluste arv ootuspärane.

Kui palju taotlusi rahuldatakse, selgub augusti lõpuks, kui on selge, kui suure summaga toetab riik. Toetus moodustab kuni 67 protsenti projekti abikõlblikest kuludest, kolmandik tuleb soovijal endal leida. Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot.

Muhus laekus 28 taotlust, neist kümme kuuluvad veesüsteemide valdkonda, 14 on huvitatud kanalisatsioonisüsteemist ja neli juurdepääsuteest. Esmane kokkuvõte taotlustest annab Muhu projektide mahuks ca 107 000 eurot, toetuse vajadus on ca 72 000 eurot.


TAOTLUSED piirkonniti

Lääne-Saare 41,
Muhu 28,
Torgu 19,
Valjala 18,
Orissaare 17,
Pihtla 17,
Leisi 16,
Pöide 10,
Salme 8,
Mustjala 7,
Kihelkonna 6,
Laimjala 5.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 842 korda, sh täna 1)