Ligi 500 000 euro eest saab kilomeetri uut torustikku (1)

TÖÖ KÄIB: Torutöödel on parasjagu ametis Vallo Lembit.
Foto: MAANUS MASING

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Kuressaare Soojust magistraalsoojustorustike renoveerimiseks 240 000 euroga, ettevõtte omaosalus on sama suur.

Uue projekti raames renoveeritakse 1 km torustikku, kaevamistega on plaan alustada järgmisel aastal ja 2020. aastal soovitakse töödega ühele poole saada.  Kuressaare Soojuse juhatuse liige Paul Leemet ütles, et suuremad kaevamised tulevad Torni tänaval Tallinna tänavast kuni Komandandi tänavani ja lõik Torni tänavalt bussijaama suunas uue riigigümnaasiumini ja Garnisoni tänavani.

Varasema analüüsi tulemusel lähevad väljavahetamisele eelkõige suurema soojuskao ja avariiriskiga torustikud. Suured soojuskaod on tingitud isolatsiooni halvast tehnilisest seisukorrast või torude liiga suurtest läbimõõtudest.

“Torustik on vana ning juba kaua aega maa sees olnud ja seepärast vajab see ikka aegajalt uuendamist,” rääkis Leemet. “Hetkel need torud veel ei leki, aga on oht, et hakkavad. Paneme sinna eelisoleeritud torud ja nende soojapidavus on oluliselt parem.”

Eelmise SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toel tehtud soojustorustike renoveerimise projekti kogumaksumus oli 388 000 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi struktuuritoetustest rahastati 50% ehk toetuse osa oli 194 000 eurot.

Kokku rajati umbes 1,07 km uusi torustikke Uue tn elamukvartalis, Kudjape korruselamute rajoonis, Rehe tn 7 ja Vallimaa tn 24 hoonete vahel ning endise Saare EPT tootmisterritooriumil. Kogu see ehitustegevus on kavandatud lõpetada 31. juulil 2018 ning arvutuslikult peaks renoveerimistööde tulemusel soojuskadu nendes lõikudes vähenema 67% võrra ehk ligikaudu 478 MWh aastas.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 974 korda, sh täna 1)