OLID AJAD: Kuus korda päevas lennates Tallinna ja suts Peterburigi

PÄRAST SÕDA: Esimene suurem liinilennuk, mis pärast teist maailmasõda Kingissepa ja Tallinna vahet sõitma hakkas, oli Li-2.
HERMAN GRÜNFELD

1945. aasta märtsis avati Roomassaares lennujaam ja algasid esimesed liinilennud Kuressaare ning Tallinna vahel. Hiljem avati teisigi liine, mis pikemaks või lühemaks ajaks püsima jäid. Kuressaare lennujaama juhataja Mati Tangu sõnul rajati murukattega lennurada Roomassaarde juba 1930. aastate teisel poolel: “On olnud jutte, et seda kasutasid hobilendurid, aga teaduslikumal tasemel seda uurinud ...