Avaneb kogukondliku turvalisuse toetusvoor

Programmi “Turvalisemad kogukonnad“ maakondlike toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa turvalise elukeskkonna loomisele, kus igaühe teadliku panuse ja koos tegutsemise kaudu tagatakse ohtude ennetamine, elanikkonna kaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste koostööd ning aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille liige või asutaja ei ole riik või kohalik omavalitsus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohalikud omavalitsused. Viimased saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Taotleja peab projektis nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ning näitama kogukondlikku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks. Partneri(te) rolli tuleb kirjeldada taotluses ja sellele tuleb lisada partneri(te) kinnituskiri.

Toetussumma piirmäär on 3500 eurot. Juhul kui projekti eelarves on soetuste või investeeringute tegemine suuremas summas kui 100 eurot, on nõutav taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 10% ulatuses. Taotlusvoor on avatud 13. augustist, taotluse esitamise tähtaeg on 13. september kell 16.30. Taotlusvooru abikõlbulikkuse periood on 13. august 2018 – 1. oktoober 2019.

Täpsem info (taotlemise tingimused ja taotlusvorm) on Saaremaa valla kodulehel www.saaremaavald.ee, Muhu valla kodulehel www.muhu.ee ja Ruhnu valla kodulehel www.ruhnu.ee. Programmi rahastatakse kogukondliku turvalisuse maakondlikust toetusvoorust. Lisainfo tel 45 25 024, riina.allik@saaremaavald.ee.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 19 korda, sh täna 1)