Kumb on kõrgem võimumees, kas Partei või Stalin? (8)

PUNAST TARKUST TAGA NÕUDMAS: Saaremaa valdade komsorgid seminaril Tallinna X keskkoolis. 1946. aastal.
SAAREMAA MUUSEUM

Selline oli üks värvikaid küsimusi, mille talupojad esitasid Valjalas Sassi agitpunktis toimunud valimiseelsel koosolekul.

Nimelt olid Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei maakonnakomiteed kohustatud saatma partei keskkomiteele regulaarselt informatsioone olukorrast ja meeleoludest valdades. Kuna sellast vähegi tõeväärset teavet oli kohtadelt raske hankida, hakkasid parteitšinovnikud ülem...