AJA LUGU: Solk sees, vesi väljas

TORUD MAA SISSE: Trassiehitus 1960-ndate aastate alguses Kuressaares Vallimaa tänaval.
SAAREMAA MUUSEUM

Läinud sajandi viiekümnendad-kuuekümnendad aastad olid Saaremaal aeg, mil käis hoogne erinevate taristute rajamine. Elektrivõrgu, mustkattega teede ja televisiooni kõrval läks lahti ka tänapäevase vesivarustussüsteemi ehitamine.

Illar Noot

Kauaaegne Kuressaare Veevärgi juhataja Illar Noot asus linna veemajandust tüürima 1972. aastal. Tollal eraldiseisvat vee-ettevõtet Kuressaares veel ...