Le Figaro: kunagi oli prohvet Muhamed Lääne silmis kangelane

MEELDETULETUS: Ameerika religiooniajaloolase ja kultuurisuhete uurija John V. Tolani (sünd 1959) septembrikuu lõpus ilmunud uues raamatus tuletatakse lugejale meelde, et islamil ja selle rajajal on ajaloos olnud Euroopa kultuuriruumiga üpriski tihedad sidemed. Tolan on tudeerinud Yale’i ja Chicago ülikoolis ning täiendanud end Prantsusmaal elitaarses sotsiaalteaduste kõrgkoolis École des hautes études en sciences sociales.
Youtube.com

Ajaleht Le Figaro analüüsis ameerika ajaloolase John V. Tolani uut raamatut, milles autor püüab tõestada, et läänemaailmas pole prohvetit mitte alati negatiivselt hinnatud. Kõik olevat sõltunud konkreetsest olukorrast ja poliitilistest mängudest. Seega võib öelda, et mõnes mõttes on islam ja selle rajaja Euroopa kultuuri suisa lahutamatu osa. “Maailmaajaloo suurkujudest on küllap just Muhamed kõ...