Tuulte Roos – mälestusmärk suurejoonelisele tulevikuplaanile (3)

KIIRED PÄEVAD: Töö objektil käis 1979. aastal suure hooga, kuna valmimistähtaeg aasta lõpus surus peale!
FOTOD: SAARE KALURI ARHIIV

Tänane Tuulte Roosi elamukvartal pidanuks kujunema kunagise võimsa kalurikolhoosi Saare Kalur vägevaks keskuseks, mis koos riikliku elamuehitusega oleks saanud elupaigaks ligi üheksale tuhandele asukale. 1977. aasta aprillis toimunud kalurikolhoosi volinike koosolekul, kus arutati X viisaastaku arengusuundi, märgiti kolhoosnike elujärge ja olmetingimusi käsitlevas punktis muu hulgas, et viisaast...