Miks peab loomapidaja esitama PRIA-le andmeid õigeaegselt (4)

Selleks, et loomataudide puhkemisel oleks täpselt teada, millises asukohas kui palju loomi asub, peavad põllumajandusloomad olema identifitseeritud ja registreeritud riiklikus põllumajandusloomade registris. PRIA on loomataudide ennetamiseks ja toetuste menetlemiseks vajalikke andmeid põllumajandusloomade registrisse kogunud juba 18 aastat. Registri usaldusväärsus on seda suurem, mida korrektsemalt esitavad loomapidajad registrile andmeid.

2018. a esitasid loomapidajad PRIA-le andmeid 678 193 sündmuse ja loomade arvu kohta (lisanduvad hobuslastega seotud andmed). Õigeaegselt esitati nendest 96,26%, mis näitab, et Eesti loomapidajad on väga korrektsed ja saavad aru registri olulisusest. Kokku esitas 2018. a vähemalt ühel korral registrile andmeid 6453 loomapidajat. Andmetest 89,44% esitati elektrooniliselt, mis on 3,76% rohkem kui 2017. aastal. Elektrooniline andmete esitamine on kõige mugavam viis ja aitab vältida vigu. Kui loomapidajal endal arvutit pole, siis on kõiki registritegevusi võimalik teha PRIA teenindusbüroodes, kus meie teenindajad kliente vajadusel aitavad.


MIS KAASNEB REGISTRI TEAVITAMATA JÄTMISEGA

Registriteavituste õigeaegsust kontrollitakse nõuetele vastavuse (NV) raames administratiivselt. NV rikkumiste korral võidakse kõiki NV-ga hõlmatud toetusi vähendada 1–5% ning korduva rikkumise korral isegi rohkem, kuni 100%. Kuna NV nõuded rakenduvad enamiku pindala- ja loomatoetuste kohta, tuleb taotlejal arvestada, et loomadega toimunud sündmustest registri teavitamise nõude rikkumine võib kaasa tuua ka pindalatoetuste vähenemised.

MILLAL KEHTIB INIMLIKU EKSIMUSE SÜSTEEM

Alates 2017. aastast rakendab PRIA loomadega toimunud sündmustest registri teavitamise nõude rikkumise hindamisel inimliku eksimuse süsteemi (HEA – ingl k Human Error Approach), millega rahalist sanktsiooni siiski kaasneda ei pruugi. Mullu rakendati seda lähenemist 23 loomapidaja puhul.

HEA rakendub vaid väiksemate puuduste korral ehk nende taotlejate osas, kes:

• ei ole teavitamisega hilinenud üle 14 päeva;
• 2–33 looma kohta teavitusi tehes on hilinenud ainult ühe looma kohta tehtud teavitustega (ühe looma osas võib teavitusi olla üks või rohkem);
• üle 33 looma kohta teavitusi tehes on hilinenud kuni 3% loomade kohta tehtud teavitustega.

Lisaks hinnatakse varasemat teavituste tegemise õigeaegsust ning muudes kontrollides leitud tulemusi. Kui eelnevate teavituste ja kontrollidega probleeme ei ole, käsitleb PRIA administratiivses kontrollis tuvastatud loomadega toimunud sündmustest teavitamise nõude rikkumist inimliku eksimusena, mille eest toetusi NV nõude rikkumiste tõttu ei vähendata. Kõikidele sellistele taotlejatele saadab PRIA teavituskirja selgitustega.

Inimlikku eksimust on ühe loomapidaja puhul võimalik rakendada ka mitmel järjestikusel aastal, ilma et see mõjutaks eelneval või järgneval aastal makstavaid toetusi.

Täpsem info nõuetele vastavuse nõuete ja nende hindamise kohta on leitav PRIA kodulehelt: Avaleht > Oluline > Nõuetele vastavuse süsteem.

Kiido Levin, PRIA registrite osakonna juhataja
Liina Peetsu, PRIA otsetoetuste osakonna kontrollibüroo juhataja


Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 649 korda, sh täna 1)