Saaremaa Teataja arhiiv

 • Nii vallarahvale kui ka külavanematele sai edastatud kutse osavõtuks “Turvalise küla” projektist, kuhu olid kohale tulnud turvalisuse kõige tähtsamad asjapulgad politseist, piirivalvest, migratsiooniametist, noorsoopolitseist, merepäästest, päästeametist. Kahjuks oli kutsutuid vähem kui asja läbiviijaid, aga kuna tegevust juhtis oma tuntud headuses Meelis Juhandi, kujunes töö huvitavaks ja tulemuslikuks.

  “Turvaline küla” startis Kaarmalt (3)

  Nii vallarahvale kui ka külavanematele sai edastatud kutse osavõtuks “Turvalise küla” projektist, kuhu olid kohale tulnud turvalisuse kõige tähtsamad asjapulgad politseist, piirivalvest, migratsiooniametist, noorsoopolitseist, merepäästest, päästeametist. Kahjuks oli kutsutuid vähem kui asja läbiviijaid, aga kuna tegevust juhtis oma tuntud headuses Meelis Juhandi, kujunes töö huvitavaks ja tulemuslikuks.

  Loe edasi...

 • Tuginedes Kaarma vallavolikogu otsusele 21. septembrist 2011 nr 43, mis puudutab vallas asuvate koolide ümberkorraldamist, sulgeb Kaarma vallavalitsus Kaarma kooli, jätkates vallas põhihariduse andmist Aste alevikus asuvas Aste põhikoolis.

  Uue Aste põhikooli direktori konkurss

  Tuginedes Kaarma vallavolikogu otsusele 21. septembrist 2011 nr 43, mis puudutab vallas asuvate koolide ümberkorraldamist, sulgeb Kaarma vallavalitsus Kaarma kooli, jätkates vallas põhihariduse andmist Aste alevikus asuvas Aste põhikoolis.

  Loe edasi...

 • Võttes aluseks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1, 2 ja sama seaduse § 35 lg 5 kohase keskkonnamõju eelhinnangu ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a määruse nr 224 § 2, otsustas Kaarma Vallavalitsus oma 9.02.2012 korraldusega nr 35 mitte algatada strateegilist keskkonnamõju hindamist (KSH) Kaarma vallas Upa külas Juhani (27003:001:0920, 10,39 ha) ja Armanni (27003:001: 0501, 7,1 ha) maaüksustel Kaarma Vallavalitsuse 5.04.2011 korraldusega nr 108 algatatud detailplaneeringule, mille sisuks on elamuarendus orienteeruvalt 23 ha suurusel planeeringualal ja eesmärgiks: üksikelamuala rajamise võimaluste ja vajaduste väljaselgitamine; keskkonnakaitseliste tingimuste seadmine; liikluskorralduse põhimõtete lahendamine; põhiliste tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine; hoonestuse ja haljastuse põhimõtete kujundamine.

  Keskkonnamõjude strateegiline hindamine

  Võttes aluseks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1, 2 ja sama seaduse § 35 lg 5 kohase keskkonnamõju eelhinnangu ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005. a määruse nr 224 § 2, otsustas Kaarma Vallavalitsus oma 9.02.2012 korraldusega nr 35 mitte algatada strateegilist keskkonnamõju hindamist (KSH) Kaarma vallas Upa külas Juhani (27003:001:0920, 10,39 ha) ja Armanni (27003:001: 0501, 7,1 ha) maaüksustel Kaarma Vallavalitsuse 5.04.2011 korraldusega nr 108 algatatud detailplaneeringule, mille sisuks on elamuarendus orienteeruvalt 23 ha suurusel planeeringualal ja eesmärgiks: üksikelamuala rajamise võimaluste ja vajaduste väljaselgitamine; keskkonnakaitseliste tingimuste seadmine; liikluskorralduse põhimõtete lahendamine; põhiliste tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine; hoonestuse ja haljastuse põhimõtete kujundamine.

  Loe edasi...

 • 9. veebruaril toimus Aste klubis maakonna koolinoorte vokaalansamblite konkurss. Osalejaid kogunes 17 ansambli jagu, kokku käis laval 118 lauljat.

  Aste klubis toimus Saaremaa koolinoorte vokaalansamblite konkurss

  9. veebruaril toimus Aste klubis maakonna koolinoorte vokaalansamblite konkurss. Osalejaid kogunes 17 ansambli jagu, kokku käis laval 118 lauljat.

  Loe edasi...

 • Ülehomme tähistatakse Eesti Vabariigi 94. sünnipäeva. Kui tähtis on see päev olnud sulle ja su perele?

  Pühadeintervjuu vallavolikogu esimehe Urmas Lehtsaluga

  Ülehomme tähistatakse Eesti Vabariigi 94. sünnipäeva. Kui tähtis on see päev olnud sulle ja su perele?

  Loe edasi...

 • 18. veebruaril toimusid taas järjekordsed Saaremaa valdade 20. talimängude võistlused, seekord kahel alal – males ja lauatennises. On saanud traditsiooniks, et need võistlused viib läbi Kärla vald, kellel on sportlaste käsutusse anda igati kaasaegne ja hästivarustatud spordihoone.

  Kaarma valla sportlased olid taas edukad

  18. veebruaril toimusid taas järjekordsed Saaremaa valdade 20. talimängude võistlused, seekord kahel alal – males ja lauatennises. On saanud traditsiooniks, et need võistlused viib läbi Kärla vald, kellel on sportlaste käsutusse anda igati kaasaegne ja hästivarustatud spordihoone.

  Loe edasi...

 • Kaarma Vallavalitsuse 9. veebruari 2012 korraldusega nr 34 algatati Mändjala külas Luite kinnistul (katastritunnus 34801: 008:0411) detailplaneering.

  Detailplaneeringu algatamine

  Kaarma Vallavalitsuse 9. veebruari 2012 korraldusega nr 34 algatati Mändjala külas Luite kinnistul (katastritunnus 34801: 008:0411) detailplaneering.

  Loe edasi...

 • Kaarma kool tähistas 2. veebruaril oma 88. sünnipäeva. Sel puhul oli terve koolipere kogunenud aulasse pidulikule aktusele, mida juhtisid 8. klassi õpilased Anneli Veinberg ja Lenno Lepamets. Nende esitatud luulevormis vahetekstid olid põimitud klasside etteastetega.

  Kaarma kool sai 88

  Kaarma kool tähistas 2. veebruaril oma 88. sünnipäeva. Sel puhul oli terve koolipere kogunenud aulasse pidulikule aktusele, mida juhtisid 8. klassi õpilased Anneli Veinberg ja Lenno Lepamets. Nende esitatud luulevormis vahetekstid olid põimitud klasside etteastetega.

  Loe edasi...

 • 2011. aasta jaanuaris taasasutati Kaitseliidu Saaremaa maleva koosseisus Kuressaare malevkond, mille vastutusalas on praegu Saaremaa lääneosa ja Ruhnu saar, kokku siis Kuressaare linn ja 10 valda. Valdades iseseisvalt tegutsevate Kaitseliidu territoriaalsete üksuste optimaalne suurus on väiksemates valdades rühm (ca 30 meest) ja suuremates valdades-asulates kompanii (ca 100 meest). 

Kaarma rühma moodustamisest ja Kaitseliidu tegemistest üldiselt vestlesin Kaarma Elu toimetuses möödunud nädalal KL-i Saaremaa maleva pealiku kolonelleitnant Kristjan Mooraga ja staabiülem leitnant Kristian Kivimäega.

  Kaitseliidu rühm ka Kaarma valda

  2011. aasta jaanuaris taasasutati Kaitseliidu Saaremaa maleva koosseisus Kuressaare malevkond, mille vastutusalas on praegu Saaremaa lääneosa ja Ruhnu saar, kokku siis Kuressaare linn ja 10 valda. Valdades iseseisvalt tegutsevate Kaitseliidu territoriaalsete üksuste optimaalne suurus on väiksemates valdades rühm (ca 30 meest) ja suuremates valdades-asulates kompanii (ca 100 meest). Kaarma rühma moodustamisest ja Kaitseliidu tegemistest üldiselt vestlesin Kaarma Elu toimetuses möödunud nädalal KL-i Saaremaa maleva pealiku kolonelleitnant Kristjan Mooraga ja staabiülem leitnant Kristian Kivimäega.

  Loe edasi...

 • Kaarma Vallavolikogu 25. jaanuari 2012 määrusega nr 1 ja Kuressaare Linnavolikogu 26. jaanuari 2012 otsusega nr 1 kehtestati Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering.

  Planeeringute kehtestamine

  Kaarma Vallavolikogu 25. jaanuari 2012 määrusega nr 1 ja Kuressaare Linnavolikogu 26. jaanuari 2012 otsusega nr 1 kehtestati Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering.

  Loe edasi...

 • 4. veebruaril peeti 20. Saaremaa valdade talimängude raames järjekordne võistlus, seekord autode lumerajasõidus.

  Upal võeti mõõtu autode lumerajasõidus

  4. veebruaril peeti 20. Saaremaa valdade talimängude raames järjekordne võistlus, seekord autode lumerajasõidus.

  Loe edasi...

 • Külmade ilmadega tõuseb igal aastal eluhoonetes puhkenud tulekahjude arv. Hooletusest põhjustatud tulekahjusid puhkeb aastaringselt, kuid kütteperioodil kasvab just nende tulekahjude arv, mis saavad alguse kütmisest.

  Käre külm toob kaasa tulekahjude arvu kasvu

  Külmade ilmadega tõuseb igal aastal eluhoonetes puhkenud tulekahjude arv. Hooletusest põhjustatud tulekahjusid puhkeb aastaringselt, kuid kütteperioodil kasvab just nende tulekahjude arv, mis saavad alguse kütmisest.

  Loe edasi...

 • Volikogu korralised istungid toimusid 21. detsembril ja 25. jaanuaril.

  Kaarma vallavolikogu info

  Volikogu korralised istungid toimusid 21. detsembril ja 25. jaanuaril.

  Loe edasi...

 • Aste ja Kaarma kodutütred tähistasid eelmisel neljapäeval Aste klubis kodutütarde organisatsiooni 80. aastapäeva.

  Kodutütred tähistasid sünnipäeva

  Aste ja Kaarma kodutütred tähistasid eelmisel neljapäeval Aste klubis kodutütarde organisatsiooni 80. aastapäeva.

  Loe edasi...

 • Veebruari keskpaigast võivad kõik need, kes e-loendusel osaleda ei jõudnud või ei soovinud, hakata ootama rahvaloendaja külastust. Üle 2000 rahvaloendaja alustab tööd 16. veebruaril.

  Rahvaloendajad alustavad tööd

  Veebruari keskpaigast võivad kõik need, kes e-loendusel osaleda ei jõudnud või ei soovinud, hakata ootama rahvaloendaja külastust. Üle 2000 rahvaloendaja alustab tööd 16. veebruaril.

  Loe edasi...

 • Kaarma vallavalitsuse 12. jaanuari 2012 korraldusega nr 10 võeti vastu Nasva alevikus LUHA kinnistu (katastritunnus 34804:001:0095), pindala 4,72 ha) detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule.

  Detailplaneeringu avalik väljapanek

  Kaarma vallavalitsuse 12. jaanuari 2012 korraldusega nr 10 võeti vastu Nasva alevikus LUHA kinnistu (katastritunnus 34804:001:0095), pindala 4,72 ha) detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule.

  Loe edasi...

 • Aqua Consult Balticu teatel on 2009. aasta jaanuaris alustatud Kesk-Läänemere programmi Interreg IV A kuuluva Eesti-Soome ühisprojekti “Keskkonnasõbralik reoveekäitlus hajaasustuspiirkondades” (“Minimization of Wastewater Loads at Sparsley Populated Areas”, MINWA) raames valminud “Väikeste reoveepuhastite (jõudlus kuni 2000 IE) hooldamise juhend”.

  Kaarma raamatukogudes saab tutvuda Eesti-Soome ühisreoveeprojektiga

  Aqua Consult Balticu teatel on 2009. aasta jaanuaris alustatud Kesk-Läänemere programmi Interreg IV A kuuluva Eesti-Soome ühisprojekti “Keskkonnasõbralik reoveekäitlus hajaasustuspiirkondades” (“Minimization of Wastewater Loads at Sparsley Populated Areas”, MINWA) raames valminud “Väikeste reoveepuhastite (jõudlus kuni 2000 IE) hooldamise juhend”.

  Loe edasi...

 • Su sõbrad-tuttavad kirjeldaksid sind kindlasti inimesena, kes palju teeb ja palju jõuab. Oled kui tõeline tulesäde, kord oled siin, kord seal. Alles olid Iisraelis, järgmisel päeval Muratsi kodus – ja siis üleöö USA-s, Miamis.

  Eilika Trummar – tüdruk nagu tulesäde, seilamas maailma meredel (1)

  Su sõbrad-tuttavad kirjeldaksid sind kindlasti inimesena, kes palju teeb ja palju jõuab. Oled kui tõeline tulesäde, kord oled siin, kord seal. Alles olid Iisraelis, järgmisel päeval Muratsi kodus – ja siis üleöö USA-s, Miamis.

  Loe edasi...

 • 20. jaanuaril toimus Pärsama kultuurimajas traditsiooniline Saaremaa valdade spordiliidu aastakoosolek, kus vaeti 2011. aastal tehtut, anti üle karikad ja diplomid parimatele ning peeti üks korralik pidu.

  Saaremaa valdade spordiliidu aastakoosolek Pärsamal

  20. jaanuaril toimus Pärsama kultuurimajas traditsiooniline Saaremaa valdade spordiliidu aastakoosolek, kus vaeti 2011. aastal tehtut, anti üle karikad ja diplomid parimatele ning peeti üks korralik pidu.

  Loe edasi...

 • 17. jaanuaril sai stardipaugu ülesaaremaaline mälumänguturniir, milles osaleb ka Kaarma vald. Kokku viie etapi jooksul saavad huvilised oma teadmisi proovile panna, neid maakondlikus arvestuses võrrelda, ning seda kõike hubases keskkonnas, kodukohast liiga kaugele minemata.

  Teisipäevane ajugümnastika Aste klubis

  17. jaanuaril sai stardipaugu ülesaaremaaline mälumänguturniir, milles osaleb ka Kaarma vald. Kokku viie etapi jooksul saavad huvilised oma teadmisi proovile panna, neid maakondlikus arvestuses võrrelda, ning seda kõike hubases keskkonnas, kodukohast liiga kaugele minemata.

  Loe edasi...

75 - 76« «...1020...747576