Energiakonverents “Läänemere piirkonna targad energialahendused”

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäeva(ad) - 24.11.2017
09:00

Rubriik


Energiakonverents “Läänemere piirkonna targad energialahendused” kl 10.15 Spa Hotellis Meri

Programm:

24. november

9.00 Tulevikuvisioonid laevanduse energias – Johanna Fräki, Wärtsilä merelahenduste innovatsioonidirektor
Meretransport on rohelise energia ümberkujundamise faasis. Uued ärimudelid ja digitaliseerimine puudutavad kogu väärtusahelat. Et reageerida kiiretele ümbritsevatele arengutele, on Wärtsilä otsustanud suurendada oma uuenduste kiirust. Mitte ainult seespool.

9.20 Kuidas võib majanduskasvu suurendada tuuleenergia? – Tuuliki Kasonen, tegevjuht, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon
Täna on kõik taastuvenergia päralt – nii kodanikud kui ka suured kommunaalettevõtted, aga ka suured ettevõtted nagu Google, Unilever, Amazon, Facebook ja IKEA soovivad oma energiat taastuvenergia abil kaitsta. See on sektorite jaoks suur võimalus. ABB, Baltic Workboats ja BLRT Marketex Offshore on Eestis suurepärased näited selle kohta, kuidas saaksime energiat siirdada. Ja ärilisi näiteid võib olla palju rohkem.

9.40 Taastuvenergia teekond – Šoti kogemus – Adam Baxendine, Edinburgh

10.00 Päikeseenergia, kuhu liigume? – Andres Meesak, Eesti Päikeseenergia Assotsiatsioon
Kas järgmise aastakümne jooksul on võimalik suurendada päikeseenergia kasutust? Keskendume uutele tehnoloogiatele, mitte kristallilise räni kulude kärpimisele; tõhusad, keskkonnasõbralikud õhukesed paneelid; uued materjalid ja süsteemi kujundused. Väikeste kuludega energiasalvestustehnoloogiate väljatöötamiseks kavandatud teadus- ja arendustegevus on laiaulatusliku majandusarengu saavutamise strateegia oluliseks osaks.

10.20 energialaenguga suhtluspaus

10.50 Tõhusad kütte- ja jahutuslahendused linnadele – Margo Külaots, Fortum Eesti
Kaugküte ja -jahutus on tiheasustuse jaoks sobivaimad lahendused jahutamiseks ja kütmiseks. Taastuvaid energiaallikaid kasutava soojusjaama jääkgaasi, jäätmete kuumtöötluse, sooja vee jääksoojuse, veekogude loodusliku jahutamise abil on võrgu olemasolu võimalik neid tõhusalt kombineerida. Kuna ELis enam kui 50% primaarenergiast läheb kütmiseks, on muutused veelgi olulisemad kui süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine.

11.10 Targad võrgud – Dick Kronman, ABB Oy võrgustiku automatiseerimise keskuse juhataja
Energia ümberkujundamine taastuvate energiaallikate suunas ja ühiskondlik vajadus suurendada varustuskindlust kiirendab elektrijaotusvõrkude digitaliseerimist. Nõutavate lahenduste hõlbustamiseks on olemas tehnoloogiad ja kasutuselevõtuga kaasnevad kulutõkked langevad. Õigusloome võib siiski muuta või takistada muutusteks vajalike turumudelite väljatöötamist.

11.30 Ümarlaua arutelu: Energia innovatsiooni ja ettevõtlus: järgmised sammud Läänemere piirkonnas – Teus van Beek, Tuuliki Kasonen, Andres Meesak, Dick Kronman

12.30 järeldused ja lõppkommentaarid – Rene Tammist, konverentsi moderaator; Sulev Alajõe, investorkonsultant Lääne-Eestis

12.45 lõunasöök

14.00 ettevõtete külastused – Baltic Workboats, Eleon, Ouman

Kaart pole saadaval